نمایشگاه فرش ماشینی، موکت و کفپوش مشهد

نمایشگاه فرش ماشینی، موکت و کفپوش مشهد

نمایشگاه فرش ماشینی، موکت و کفپوش مشهد

۲۴ دی ۱۳۹۷ (2019/01/14)
۲۸ دی ۱۳۹۷ (2019/01/18)
نمایشگاه بین المللی مشهد

نمایشگاه فرش ماشینی، موکت و کفپوش مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه فرش ماشینی، موکت و کفپوش مشهد هشتمین دوره از تاریخ 24 تا 28 دی 1397 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه فرش ماشینی، موکت و کفپوش مشهد هشتمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه فرش ماشینی، موکت و کفپوش مشهد هشتمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی