4
نمایشگاه فرش ماشینی اصفهان

نمایشگاه فرش ماشینی اصفهان

نمایشگاه فرش ماشینی اصفهان

۱۷ آذر ۱۴۰۰ (2021/12/08)
۲۰ آذر ۱۴۰۰ (2021/12/11)
نمایشگاه بین المللی اصفهان
1600 مترمربع
12 شرکت

نمایشگاه فرش ماشینی اصفهان

برگزاری نمایشگاه فرش ماشینی اصفهان از تاریخ 17 الی 20 آذر 1400 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام خواهد شد.

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی اصفهان

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی