نمایشگاه فرش ماشینی اصفهان

نمایشگاه فرش ماشینی اصفهان

نمایشگاه فرش ماشینی اصفهان

۲۶ شهریور ۱۴۰۰ (2021/09/17)
۲۹ شهریور ۱۴۰۰ (2021/09/20)
نمایشگاه بین المللی اصفهان
1600 مترمربع
12 شرکت

نمایشگاه فرش ماشینی اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه فرش ماشینی اصفهان از تاریخ 26 الی 29 شهریور 1400 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه فرش ماشینی اصفهان

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی اصفهان

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی