نمایشگاه فرش ماشینی اصفهان

نمایشگاه فرش ماشینی اصفهان

نمایشگاه فرش ماشینی اصفهان

۶ آذر ۱۳۹۷ (2018/11/27)
۹ آذر ۱۳۹۷ (2018/11/30)
نمایشگاه بین المللی اصفهان
15:00 الی 21:00
1800 مترمربع
15 شرکت

نمایشگاه فرش ماشینی اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه فرش ماشینی اصفهان نهمین دوره از تاریخ 6 الی 9 آذر 1397 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه فرش ماشینی اصفهان نهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه فرش ماشینی اصفهان نهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی