نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری جنوب کشور شیراز

نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری جنوب کشور شیراز

نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری جنوب کشور شیراز

۳ اسفند ۱۴۰۰ (2022/02/22)
۶ اسفند ۱۴۰۰ (2022/02/25)
نمایشگاه بین المللی شیراز

نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری جنوب کشور شیراز

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری جنوب کشور شیراز از تاریخ 3 الی 6 اسفند 1400 در نمایشگاه بین المللی شیراز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری جنوب کشور شیراز

فرم غرفه سازی واستعلام قیمت غرفه در نمایشگاه بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری جنوب کشور شیراز

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی