نمایشگاه فناوری های نو و پیشرفته تبریز

نمایشگاه فناوری های نو و پیشرفته تبریز

نمایشگاه فناوری های نو و پیشرفته تبریز

۱۰ آبان ۱۳۹۷ (2018/11/01)
۱۴ آبان ۱۳۹۷ (2018/11/05)
نمایشگاه بین المللی تبریز
15:00 الی 21:00
15.000 مترمربع
750 طرح علمى و فن آورى نو
سالن های امیرکبیر و پروین اعتصامی
10 کشور

نمایشگاه فناوری های نو و پیشرفته تبریز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه فناوری های نو و پیشرفته تبریز ششمین دوره از تاریخ 10 الی 14 آبان 1397 در نمایشگاه بین المللی تبریز انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه فناوری های نو و پیشرفته تبریز ششمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه فناوری های نو و پیشرفته تبریز ششمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی