نمایشگاه فناوری های نو و پیشرفته تبریز

نمایشگاه فناوری های نو و پیشرفته تبریز

نمایشگاه فناوری های نو و پیشرفته تبریز

۲۲ آبان ۱۳۹۹ (2020/11/12)
۲۵ آبان ۱۳۹۹ (2020/11/15)
نمایشگاه بین المللی تبریز
15:00 الی 21:00
14.300 مترمربع
750 طرح علمى و فن آورى نو

نمایشگاه فناوری های نو و پیشرفته تبریز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه فناوری های نو و پیشرفته تبریز ششمین دوره از تاریخ 22 الی 25 آبان 1399 در نمایشگاه بین المللی تبریز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه فناوری های نو و پیشرفته تبریز

غرفه سازی در نمایشگاه فناوری های نو و پیشرفته تبریز

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی