نمایشگاه لوستر و تزیینات منزل اصفهان

نمایشگاه لوستر و تزیینات منزل اصفهان

نمایشگاه لوستر و تزیینات منزل اصفهان

۶ آذر ۱۳۹۷ (2018/11/27)
۹ آذر ۱۳۹۷ (2018/11/30)
نمایشگاه بین المللی اصفهان
15:00 الی 22:00
2.100 مترمربع
46 شرکت

نمایشگاه لوستر و تزیینات منزل اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه لوستر و تزیینات منزل اصفهان دهمین دوره از تاریخ 6 الی 9 آذر 1397 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه لوستر و تزیینات منزل اصفهان دهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه لوستر و تزیینات منزل اصفهان دهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی