نمایشگاه لوستر و چراغهای تزئینی ایران تهران

نمایشگاه لوستر و چراغهای تزئینی ایران تهران

نمایشگاه لوستر و چراغهای تزئینی ایران تهران

۲۱ دی ۱۴۰۰ (2022/01/11)
۲۴ دی ۱۴۰۰ (2022/01/14)
نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه لوستر و چراغهای تزئینی ایران تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی لوستر و چراغهای تزئینی ایران تهران از تاریخ 21 الی 24 دی 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی لوستر و چراغهای تزئینی تهران

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی لوستر و چراغهای تزئینی تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی