نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی اصفهان

نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی اصفهان

نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی اصفهان

۱۷ تیر ۱۴۰۰ (2021/07/08)
۲۰ تیر ۱۴۰۰ (2021/07/11)
نمایشگاه بین المللی اصفهان
3.350 مترمربع
90 شرکت

نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی اصفهان از تاریخ 17  الی 20 تیر 1400 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی اصفهان 

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی لیزینگ و فروش اقساطی اصفهان

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی