نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی اصفهان

نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی اصفهان

نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی اصفهان

۳۰ مرداد ۱۳۹۷ (2018/08/21)
۳ شهریور ۱۳۹۷ (2018/08/25)
نمایشگاه بین المللی اصفهان
3.500 مترمربع
105 شرکت

نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی اصفهان دومین دوره از تاریخ 30 مرداد الی 3 شهریور 1397 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی اصفهان دومین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی اصفهان دومین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی