4
نمایشگاه صنایع چوب و مبلمان ترکیه استانبول (Tuyap Fair Center)

نمایشگاه صنایع چوب و مبلمان ترکیه استانبول (Tuyap Fair Center)

نمایشگاه صنایع چوب و مبلمان ترکیه استانبول (Tuyap Fair Center)

۳۰ مهر ۱۴۰۱ (2022/10/22)
۴ آبان ۱۴۰۱ (2022/10/26)
نمایشگاه بین المللی استانبول - Tuyap Fair Center
دسترسی موضوعی
نمایشگاه استانبول
نمایشگاه ترکیه استانبول
نمایشگاه صنعت چوب
نمایشگاه صنعت چوب استانبول
نمایشگاه صنعت چوب ترکیه استانبول
نمایشگاه صنعت چوب و مبلمان
نمایشگاه مبلمان
نمایشگاه مبلمان استانبول
نمایشگاه مبلمان ترکیه استانبول

نمایشگاه صنایع چوب و مبلمان ترکیه استانبول (Tuyap Fair Center)

برگزاری نمایشگاه بین المللی صنایع چوب و اینترموب ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center) از 30 مهر الی 4 آبان 1401 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

تور نمایشگاهی صنایع چوب و اینترموب ترکیه، استانبول

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی صنایع چوب و اینترموب ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی صنایع چوب و اینترموب ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی