نمایشگاه ماشین آلات صنایع چوب و اینترموب ترکیه استانبول (Tuyap Fair Center)

نمایشگاه ماشین آلات صنایع چوب و اینترموب ترکیه استانبول (Tuyap Fair Center)

نمایشگاه ماشین آلات صنایع چوب و اینترموب ترکیه استانبول (Tuyap Fair Center)

۱۷ مهر ۱۴۰۰ (2021/10/09)
۲۱ مهر ۱۴۰۰ (2021/10/13)
نمایشگاه بین المللی استانبول - Tuyap Fair Center

نمایشگاه ماشین آلات صنایع چوب و اینترموب ترکیه استانبول (Tuyap Fair Center)

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنایع چوب و اینترموب ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center) از 17 الی 21 مهر 1400 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

تور نمایشگاهی صنایع چوب و اینترموب ترکیه، استانبول

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی صنایع چوب و اینترموب ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی صنایع چوب و اینترموب ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی