4
نمایشگاه صنایع دستی و هنر روسیه مسکو

نمایشگاه صنایع دستی و هنر روسیه مسکو

نمایشگاه صنایع دستی و هنر روسیه مسکو

۲۳ فروردین ۱۴۰۲ (2023/04/12)
۲۷ فروردین ۱۴۰۲ (2023/04/16)
نمایشگاه بین المللی روسیه مسکو

نمایشگاه صنایع دستی و هنر روسیه مسکو

برگزاری نمایشگاه صنایع دستی و هنر روسیه مسکو (Exhibition of national crafts of Russia) از 23 الی 27 فروردین 1402 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه صنایع دستی و هنر روسیه مسکو

ثبت نام جهت ارائه محصول در  نمایشگاه صنایع دستی و هنر روسیه مسکو

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی