نهمین نمایشگاه مبلمان شهری ، فضای سبز و خدمات شهری اصفهان

خدمات برای رویداد

نهمین نمایشگاه مبلمان شهری ، فضای سبز و خدمات شهری اصفهان

نهمین نمایشگاه مبلمان شهری ، فضای سبز و خدمات شهری اصفهان

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، نهمین نمایشگاه مبلمان شهری ، فضای سبز و خدمات شهری اصفهان با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی انواع مبلمان شهری و پارکی ، تجهیزات زیباسازی و المان های شهری ، علائم، تابلوها ، تجهیزات ترافیکی و شهری ، فضای سبز از تاریخ 14 الی 18 اردیبهشت 1396 در نمایشگاه بین المللی اصفهان با فضایی بالغ بر 9000 متر مربع و تعداد 114 شرکت داخلی برگزار گردید.

ثبت نام در نهمین نمایشگاه مبلمان شهری ، فضای سبز و خدمات شهری اصفهان

غرفه سازی در نهمین نمایشگاه مبلمان شهری ، فضای سبز و خدمات شهری اصفهان

نهمین نمایشگاه مبلمان شهری ، فضای سبز و خدمات شهری اصفهان

نهمین نمایشگاه مبلمان شهری ، فضای سبز و خدمات شهری اصفهان

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، نهمین نمایشگاه مبلمان شهری ، فضای سبز و خدمات شهری اصفهان با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی انواع مبلمان شهری و پارکی ، تجهیزات زیباسازی و المان های شهری ، علائم، تابلوها ، تجهیزات ترافیکی و شهری ، فضای سبز از تاریخ 14 الی 18 اردیبهشت 1396 در نمایشگاه بین المللی اصفهان با فضایی بالغ بر 9000 متر مربع و تعداد 114 شرکت داخلی برگزار گردید.

نظام مهندسی کشاورزی، سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان در این نمایشگاه حضور داشتند.

مشارکت کنندگانی از استان های اصفهان، تهران، خراسان رضوی، فارس، البرز، کرمان، همدان، مازندران و آذربایجان شرقی به ارایه محصولات و دستاوردهای خود پرداختند.

تقویم نمایشگاهی اصفهان

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی