نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مشهد

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مشهد

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مشهد

۳ آبان ۱۳۹۶ (2017/10/25)
۶ آبان ۱۳۹۶ (2017/10/28)
نمایشگاه بین المللی مشهد
10.000 مترمربع
100 غرفه
25 کشور

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مشهد

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت از تاریخ 3 الی 6 آبان 1396 در نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار گردید.

ثبت نام در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مشهد

غرفه سازی در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مشهد

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی