نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار تهران

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار تهران

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار تهران

۲۲ آذر ۱۳۹۶ (2017/12/13)
۲۵ آذر ۱۳۹۶ (2017/12/16)
نمایشگاه بین المللی تهران
15.000 متر مربع
132 غرفه

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار تهران

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی صنعت بررسی های پژوهشی و تحقیقاتی از تاریخ 22 تا 25 آذر 1396 نمایشگاه بین المللی تهران با فضایی بالغ بر 15000 متر مربع و تعداد 132 غرفه گذار برگزار گردید.

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی