هفتمین نمایشگاه فرش ماشینی، موکت، کفپوش مشهد

خدمات برای رویداد

هفتمین نمایشگاه فرش ماشینی، موکت، کفپوش مشهد

هفتمین نمایشگاه فرش ماشینی، موکت، کفپوش مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، نمایشگاه فرش ماشینی، موکت، کفپوش مشهد در زمینه ارائه جدیدترین طرح و نوع فرش ماشینی، موکت، کفپوش با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی این صنعت هم اکنون در حال برگزاری و پذیرای بازدید کنندگان محترم می باشد.

ثبت نام در هفتمین نمایشگاه فرش ماشینی، موکت، کفپوش مشهد

غرفه سازی در هفتمین نمایشگاه فرش ماشینی، موکت، کفپوش مشهد

هفتمین نمایشگاه فرش ماشینی، موکت، کفپوش مشهد

هفتمین نمایشگاه فرش ماشینی، موکت، کفپوش مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، نمایشگاه فرش ماشینی، موکت، کفپوش مشهد در زمینه ارائه جدیدترین طرح و نوع فرش ماشینی، موکت، کفپوش با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی این صنعت هم اکنون در حال برگزاری و پذیرای بازدید کنندگان محترم می باشد.

تقویم نمایشگاهی مشهد

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی