همایش بین المللی خلاقیت در بسته بندی پاریس

همایش بین المللی خلاقیت در بسته بندی پاریس

همایش بین المللی خلاقیت در بسته بندی پاریس

۱۰ بهمن ۱۳۹۷ (2019/01/30)
۱۱ بهمن ۱۳۹۷ (2019/01/31)
نمایشگاه بین المللی پاریس

همایش بین المللی خلاقیت در بسته بندی پاریس

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری همایش بین المللی خلاقیت در بسته بندی پاریس از 10 الی 11 بهمن 1397 در نمایشگاه بین المللی پاریس انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از همایش بین المللی خلاقیت در بسته بندی پاریس

ثبت نام در همایش بین المللی خلاقیت در بسته بندی پاریس (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی