پنجمین نمایشگاه خانه ، مبلمان و دکوراسیون مدرن اصفهان

خدمات برای رویداد

پنجمین نمایشگاه خانه ، مبلمان و دکوراسیون مدرن اصفهان

پنجمین نمایشگاه خانه ، مبلمان و دکوراسیون مدرن اصفهان

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، پنجمین نمایشگاه خانه، مبلمان و دکوراسیون مدرن اصفهان با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی انواع تخت ، کمد ، مبلمان و سرویس خواب همچنین مجموعه های مربوط به دکوراسیون داخلی و آموزش معماری از تاریخ 5 الی 8 مرداد 1396 در نمایشگاه بین المللی اصفهان با فضایی بالغ بر 9000 متر مربع و تعداد 120 شرکت داخلی برگزار گردید.

ثبت نام در پنجمین نمایشگاه خانه ، مبلمان و دکوراسیون مدرن اصفهان

غرفه سازی در پنجمین نمایشگاه خانه ، مبلمان و دکوراسیون مدرن اصفهان

پنجمین نمایشگاه خانه ، مبلمان و دکوراسیون مدرن اصفهان

پنجمین نمایشگاه خانه ، مبلمان و دکوراسیون مدرن اصفهان

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، پنجمین نمایشگاه خانه، مبلمان و دکوراسیون مدرن اصفهان با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی انواع تخت ، کمد ، مبلمان و سرویس خواب همچنین مجموعه های مربوط به دکوراسیون داخلی و آموزش معماری از تاریخ 5 الی 8 مرداد 1396 در نمایشگاه بین المللی اصفهان با فضایی بالغ بر 9000 متر مربع و تعداد 120 شرکت داخلی برگزار گردید.

حضور برندهای برتر صنعت مبلمان کشور و تنوع استان های شرکت کننده درمقایسه با دوره قبل از جمله تفاوت های این نمایشگاه بود.

تقویم نمایشگاهی اصفهان

 

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی