4
کنفرانس بین المللی مهندسی نرم افزار چین شانگهای

کنفرانس بین المللی مهندسی نرم افزار چین شانگهای

کنفرانس بین المللی مهندسی نرم افزار چین شانگهای

۲۹ اسفند ۱۳۹۹ (2021/03/19)
۱ فروردین ۱۴۰۰ (2021/03/21)
نمایشگاه بین المللی شانگهای
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه شانگهای

کنفرانس بین المللی مهندسی نرم افزار چین شانگهای

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی مهندسی نرم افزار چین از 29 اسفند 1399 الی 1 فروردین 1400 در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی مهندسی نرم افزار چین

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی مهندسی نرم افزار چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی