4
نمایشگاه بین المللی دام، طیور و آبزیان مشهد

نمایشگاه بین المللی دام، طیور و آبزیان مشهد

نمایشگاه بین المللی دام، طیور و آبزیان مشهد

۱۶ آذر ۱۴۰۰ (2021/12/07)
۱۹ آذر ۱۴۰۰ (2021/12/10)
نمایشگاه بین المللی مشهد
13.800 مترمربع
103 شرکت داخلی

نمایشگاه بین المللی دام، طیور و آبزیان مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی دام، طیور و آبزیان مشهد از تاریخ 16 تا 19 آذر 1400 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی دام، طیور و آبزیان مشهد

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی دام، طیور و آبزیان مشهد

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی