نمایشگاه بین المللی لوازم جانبی پوشاک و لباس چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی لوازم جانبی پوشاک و لباس چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی لوازم جانبی پوشاک و لباس چین شانگهای

۲۶ اسفند ۱۳۹۹ (2021/03/16)
۲۸ اسفند ۱۳۹۹ (2021/03/18)
نمایشگاه بین المللی چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی لوازم جانبی پوشاک و لباس چین شانگهای

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللیلوازم جانبی پوشاک و لباس چین شانگهای  از 26 الی 28 اسفند 1399 در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی لوازم جانبی پوشاک و لباس چین شانگهای

ثبت نام جهت ارئه محصول در نمایشگاه بین المللی لوازم جانبی پوشاک و لباس چین شانگهای

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی