4
نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب اصفهان

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب اصفهان

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب اصفهان

۷ تیر ۱۴۰۱ (2022/06/28)
۱۰ تیر ۱۴۰۱ (2022/07/01)
نمایشگاه بین المللی اصفهان
2.470 مترمربع
48 شرکت
دسترسی موضوعی
نمایشگاه بین المللی ماشین آلات-یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب اصفهان

برگزاری نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب اصفهان از تاریخ 07 الی 10 تیر 1401 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام خواهد شد.

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب اصفهان

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی