4
نمایشگاه بین المللی کامپیوتر مشهد

نمایشگاه بین المللی کامپیوتر مشهد

نمایشگاه بین المللی کامپیوتر مشهد

۴ آبان ۱۴۰۰ (2021/10/26)
۷ آبان ۱۴۰۰ (2021/10/29)
نمایشگاه بین المللی مشهد
15.000 مترمربع
230 شرکت
دسترسی موضوعی
کامپیوتر و شبکه
نمایشگاه بین المللی کامپیوتر

نمایشگاه بین المللی کامپیوتر مشهد

برگزاری نمایشگاه بین المللی کامپیوتر مشهد از تاریخ 4 تا 7 آبان 1400 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی کامپیوتر مشهد

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی کامپیوتر مشهد

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی