4
نمایشگاه شهر هوشمند مشهد

نمایشگاه شهر هوشمند مشهد

نمایشگاه شهر هوشمند مشهد

۴ آبان ۱۴۰۰ (2021/10/26)
۷ آبان ۱۴۰۰ (2021/10/29)
نمایشگاه بین المللی مشهد
15.000 مترمربع
240 شرکت

نمایشگاه شهر هوشمند مشهد

برگزاری نمایشگاه شهر هوشمند مشهد از تاریخ 4 تا 7 آبان 1400 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه شهر هوشمند مشهد

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه شهر هوشمند مشهد

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی