4
نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی اصفهان

نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی اصفهان

نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی اصفهان

۲۲ آبان ۱۴۰۰ (2021/11/13)
۲۶ آبان ۱۴۰۰ (2021/11/17)
نمایشگاه بین المللی اصفهان
3.350 مترمربع
90 شرکت

نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی اصفهان

برگزاری نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی اصفهان از تاریخ22  الی 26 آبان 1400 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام خواهد شد.

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی لیزینگ و فروش اقساطی اصفهان

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی