نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مواد اولیه کفش استانبول / ترکیه (AYSAF)

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مواد اولیه کفش استانبول / ترکیه (AYSAF)

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مواد اولیه کفش استانبول / ترکیه (AYSAF)

۲۸ آبان ۱۳۹۹ (2020/11/18)
۱ آذر ۱۳۹۹ (2020/11/21)

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مواد اولیه کفش استانبول / ترکیه (AYSAF)

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مواد اولیه کفش استانبول / ترکیه (AYSAF) از 28 آبان الی 1 آذر 1399 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مواد اولیه کفش ترکیه استانبول

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مواد اولیه کفش ترکیه استانبول

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی