سطرنمایشگاهشروعپایانخدمات
1

نمایشگاه بین المللی خودرو دوحه- قطر مرکز نمایشگاهی DECC

1402/07/13

1402/07/22

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

2

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان دوحه- قطر مرکز نمایشگاهی DECC...

1402/08/01

1402/08/03

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

3

نمایشگاه بین المللی طراحی داخلی دوحه- قطر مرکز نمایشگاهی DECC...

1402/08/01

1402/08/03

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

4

نمایشگاه بین المللی املاک و مستغلات ( Cityscape ) دوحه- قطر مرکز نمایشگاهی DECC...

1402/08/02

1402/08/04

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

5

نمایشگاه بین المللی هتلداری و گردشگری دوحه- قطر مرکز نمایشگاهی DECC...

1402/08/15

1402/08/17

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

6

نمایشگاه بین المللی گردشگری و توریست دوحه- قطر مرکز نمایشگاهی DECC...

1402/08/29

1402/09/01

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

7

نمایشگاه بین المللی طلا،جواهر و ساعت دوحه قطر مرکز نمایشگاهی DECC...

1402/12/01

1402/12/06

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

8

نمایشگاه بین المللی بازار تابستانی دوحه- قطر مرکز نمایشگاهی DECC...

1403/04/30

1403/05/08

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

نمایشگاه بین المللی طلا،جواهر و ساعت دوحه قطر مرکز نمایشگاهی DECC
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت طلا وجواهر

مرکز نمایشگاهی DECC

1402/12/01الی1402/12/06

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی گردشگری و توریست دوحه- قطر مرکز نمایشگاهی DECC
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری

قطر مرکز نمایشگاهی DECC

1402/08/29الی1402/09/01

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی هتلداری و گردشگری دوحه- قطر مرکز نمایشگاهی DECC
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری

قطر مرکز نمایشگاهی DECC

1402/08/15الی1402/08/17

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی بازار تابستانی دوحه- قطر مرکز نمایشگاهی DECC
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت مارکتینگ

قطر مرکز نمایشگاهی DECC

1403/04/30الی1403/05/08

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی املاک و مستغلات ( Cityscape ) دوحه- قطر مرکز نمایشگاهی DECC
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

قطر مرکز نمایشگاهی DECC

1402/08/02الی1402/08/04

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی طراحی داخلی دوحه- قطر مرکز نمایشگاهی DECC
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

قطر مرکز نمایشگاهی DECC

1402/08/01الی1402/08/03

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان دوحه- قطر مرکز نمایشگاهی DECC
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

قطر مرکز نمایشگاهی DECC

1402/08/01الی1402/08/03

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی خودرو دوحه- قطر مرکز نمایشگاهی DECC
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو

قطر مرکز نمایشگاهی DECC

1402/07/13الی1402/07/22

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی پروژه قطر
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت مارکتینگ

نمایشگاه بین المللی دوحه

1398/02/09الی1398/02/11

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی سنگ قطر
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان|نمایشگاه بین المللی صنعت معدن

نمایشگاه بین المللی دوحه

1398/02/09الی1398/02/11

مشاهده جزئیات

نمایشگاه و کنفرانس بین المللی سرمایه گذاری و املاک قطر
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

نمایشگاه بین المللی دوحه

1398/01/12الی1398/01/14

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی کتاب دوحه
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت آموزش و پرورش|نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ و بسته بندی

نمایشگاه بین المللی دوحه

1397/09/08الی1397/09/17

مشاهده جزئیات