سطرنمایشگاهشروعپایانخدمات
1

نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان تهران ایران ( IRAN HVAC&R ) مرکز نمایشگاهی سئول...

1402/07/13

1402/07/16

رزرو غرفه

غرفه سازی

2

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های نوین بهداشت کار و ایمنی تهران ایران ( HSE ) مرکز نمایشگاهی ...

1402/07/13

1402/07/16

رزرو غرفه

غرفه سازی

3

نمایشگاه بین المللی صنعت پوشاک تهران ایران ( IRAN MODE ) مرکز نمایشگاهی سئول...

1402/07/23

1402/07/26

رزرو غرفه

غرفه سازی

4

نمایشگاه بین المللی تقویت، تزئین خودرو و خدمات وابسته تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول...

1402/07/23

1402/07/26

رزرو غرفه

غرفه سازی

5

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، مواد اولیه، منسوجات خانگی و ماشین های گلدوزی و محصولات نساجی تهران ا...

1402/07/23

1402/07/26

رزرو غرفه

غرفه سازی

6

نمایشگاه بین المللی کیف، کفش، چرم و صنایع وابسته تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول...

1402/07/23

1402/07/26

رزرو غرفه

غرفه سازی

7

نمایشگاه بین المللی کف پوش ها،موکت و فرش ماشینی و صنایع وابسته تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول...

1402/08/03

1402/08/06

رزرو غرفه

غرفه سازی

8

نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول...

1402/08/03

1402/08/06

رزرو غرفه

غرفه سازی

9

نمایشگاه بین المللی فن آوری نانو تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول...

1402/08/13

1402/08/16

رزرو غرفه

غرفه سازی

10

نمایشگاه بین المللی صنعت تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول

1402/08/13

1402/08/16

رزرو غرفه

غرفه سازی

نمایشگاه بین المللی صنعت و تاسیسات آب و فاضلاب تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت آب

نمایشگاه بین المللی تهران-سئول

-الی-

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی کار ایران ( ایران جابکس ) تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی تهران-سئول

-الی-

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی لوله، اتصالات و شیرآلات بهداشتی تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی پلاستیک و لاستیک

نمایشگاه بین المللی تهران سئول

1402/11/02الی1402/11/05

مشاهده جزئیات

نمایشگاه لوستر، چراغ های روشنایی و تزئینی تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت لوازم خانگی

نمایشگاه بین المللی تهران سئول

1403/06/02الی1403/06/05

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی فرش دستباف تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی تهران-سئول

1403/06/02الی1403/06/05

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی کاغذ، مقوا، کارتن، فرآورده های سلولزی و ماشین آلات مربوطه تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت چوب

نمایشگاه بین المللی تهران سئول

1403/05/02الی1403/05/05

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی آسانسور،بالابر،پله برقی صنایع و تجهیزات وابسته تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

نمایشگاه بین المللی تهران-سئول

1403/04/24الی1403/04/27

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی درب و پنجره و صنایع وابسته تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی تهران سئول

1403/04/24الی1403/04/27

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت دام وطیور

نمایشگاه بین المللی تهران سئول

1403/05/02الی1403/05/05

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت هتلداری تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی تهران سئول

1403/04/15الی1403/04/18

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات و ماشین آلات وابسته تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت غذا

نمایشگاه بین المللی تهران-سئول

1403/06/17الی1403/06/20

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت مبلمان تهران ایران ( HOFEX ) مرکز نمایشگاهی سئول
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت لوازم خانگی

نمایشگاه بین المللی تهران سئول

1403/04/15الی1403/04/18

مشاهده جزئیات

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6