نمایشگاه بین المللی مبلمان

تقویم نمایشگاه بین المللی مبلمان

تقویم و زمان برگزاری نمایشگاه های بین المللی مبلمان در سال 1403 - 1404

نمایشگاه بین المللی صنعت مبلمان (Hofex) تهران - ایران

نمایشگاه بین المللی صنعت مبلمان تهران ایران (HOFEX) مرکز نمایشگاهی سئول

نمایشگاه بین المللی تهران، مرکز نمایشگاهی سئول

1403/05/09   الی   1403/05/12

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت مبلمان منزل ، چوب و ماشین آلات وابسته

نمایشگاه بین المللی مبلمان،صنایع چوب و دکوراسیون داخلی کرمانشاه ایران

نمایشگاه بین المللی کرمانشاه

1403/05/09   الی   1403/05/13

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی مبلمان

نمايشگاه بین المللی صنعت مبلمان شیراز ایران

نمایشگاه بین المللی شیراز

1403/05/15   الی   1403/05/19

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی مبلمان

نمایشگاه بین المللی مبلمان چین شانگهای (CNFA)

مرکز نمایشگاهی SNIEC شانگهای

1403/06/20   الی   1403/06/23

مشاهده جزئیات

مبلمان

نمایشگاه بین المللی یراق آلات، ماشین آلات، مبلمان و صنایع وابسته مشهد ایران

نمایشگاه بین‌المللی مشهد

1403/07/12   الی   1403/07/15

مشاهده جزئیات

مبلمان

نمایشگاه بین المللی مبلمان، یراق آلات و لوازم و تجهیزات دکوری روسیه مسکو (MEBEL) مرکز نمایشگاهی مسکو

نمایشگاه بین المللی مسکو

1403/08/28   الی   1403/09/02

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت مبلمان تهران ایران

نمایشگاه بین المللی صنعت مبلمان تهران ایران مرکز نمایشگاهی شهر آفتاب

نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب تهران

1403/09/28   الی   1403/10/01

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی مبلمان

نمایشگاه بین المللی صنعت مبلمان ترکیه استانبول

مرکز نمایشگاهی تویاپ استانبول

1403/11/02   الی   1403/11/06

مشاهده جزئیات

مبلمان

نمایشگاه بین المللی مبلمان ترکیه استانبول

نمایشگاه بین المللی استانبول (IFM)

1403/11/02   الی   1403/11/06

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی مبلمان

نمایشگاه بین المللی صنعت مبلمان اصفهان ایران

نمایشگاه بین المللی اصفهان

1404/03/16   الی   1404/03/20

مشاهده جزئیات