نمایشگاه بین المللی روشنایی و نورپردازی
سطر نمایشگاه شروع پایان خدمات
1

نمایشگاه بین المللی برق و روشنایی ساختمان فرانکفورت آلمان مرکز نمایشگاهی فراکفورت...

1402/12/13

1402/12/18

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

2

نمایشگاه بین‌المللی صنعت نور و صدا فرانکفورت آلمان مرکز نمایشگاهی فراکفورت...

1402/12/29

1403/01/03

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

3

نمایشگاه بین المللی تجهیزات برق، نورپردازی، اتوماسیون ساختمانی روسیه مسکو مرکز نمایشگاهی مسکو...

1403/03/15

1403/03/18

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

4

نمایشگاه بین المللی صنعت نورپردازی و روشنایی گوانگژو چین (GILE) مرکز نمایشگاهی کانتون...

1403/03/20

1403/03/23

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

5

نمایشگاه بین المللی روشنایی هند دهلی نو مرکز نمایشگاهی Pragati Maidan...

1403/05/20

1403/05/22

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

6

نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد ایران...

1403/05/26

1403/05/29

غرفه سازی

7

نمايشگاه بین المللی لوستر و چراغ های تزئینی اصفهان ایران

1403/06/17

1403/06/21

غرفه سازی

8

نمایشگاه بین المللی لوستر، چراغ های روشنایی و تزئینی تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول...

1403/08/03

1403/08/06

غرفه سازی

9

نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول...

1403/08/23

1403/08/26

غرفه سازی

10

نمایشگاه بین المللی صنعت روشنایی و نورپردازی دبی امارات متحده عربی مرکز نمایشگاهی DWTC...

1403/10/27

1403/10/29

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

نمایشگاه بین المللی الکترونیک و مهندسی برق

نمایشگاه بین المللی تهران، مرکز نمایشگاهی سئول

1403/08/23الی1403/08/26

مشاهده جزئیات