نمایشگاه بین المللی صنعت مواد غذایی و آشامیدنی
سطر نمایشگاه شروع پایان خدمات
1

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی پکن چین مرکز نمایشگاهی پکن...

1403/01/04

1403/01/07

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

2

نمایشگاه بین المللی ماهی، غذاهای دریایی، صید، پرورش و فرآوری روسیه مسکو...

1403/01/23

1403/01/25

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

3

نمایشگاه بین المللی صنعت دریایی و شیلات (Sea Food Eurasia) استانبول ترکیه مرکز نمایشگاه تویاپ...

1403/02/26

1403/02/28

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

4

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی (INTERFOOD) آذربایجان باکو مرکز نمایشگاهی باکو...

1403/02/28

1403/02/30

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

5

نمایشگاه بین المللی صنایع و مواد غذایی (اگروفود) آذربایجان باکو...

1403/02/29

1403/02/31

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

6

نمایشگاه بین المللی صنعت گوشت میلان (MEAT-TECH) ایتالیا مرکز نمایشگاهی میلان...

1403/03/08

1403/03/10

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

7

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی ( FOOD ASIA ) کراچی پاکستان مرکز نمایشگاهی کراچی...

1403/03/28

1403/03/30

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

8

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و نوشیدنی تهران ایران (IBIE) مرکز نمایشگاهی شهر آفتاب...

1403/04/20

1403/04/23

غرفه سازی

9

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی و کشاورزی ( FOODAg ) کراچی پاکستان مرکز نمایشگاهی کراچی...

1403/05/20

1403/05/22

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

10

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول...

1403/05/26

1403/05/29

غرفه سازی