نمایشگاه بین المللی صنعت نفتنمایشگاه بین المللی نفت و گاز, صنایع پتروشیمی
سطر نمایشگاه شروع پایان خدمات
1

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز دمشق سوریه ( SOG ) مرکز نمایشگاهی دمشق...

1402/12/11

1402/12/14

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

2

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز و پتروشیمی (CIPPE) پکن چین مرکز نمایشگاهی پکن...

1403/01/06

1403/01/08

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

3

نمایشگاه بین المللی صنعت نفت و گاز روسیه مسکو مرکز نمایشگاهی مسکو...

1403/01/27

1403/01/30

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

4

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز بصره

1403/02/13

1403/02/15

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

5

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول...

1403/02/19

1403/02/22

غرفه سازی

6

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز (CASPIAN OIL & GAS) آذربایجان باکو...

1403/03/12

1403/03/13

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

7

نمایشگاه بین المللی تجهیزات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی شیراز ایران...

1403/06/18

1403/06/21

غرفه سازی

8

نمایشگاه بین المللی نفت گاز و پتروشیمی اربیل عراق مرکز نمایشگاهی اربیل (OGExpo)...

1403/09/26

1403/09/28

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

9

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و صنایع پتروشیمی کیش ایران

1403/11/09

1403/11/11

رزرو غرفه

غرفه سازی

نمایشگاه بین المللی صنعت نفت

نمایشگاه بین المللی باکو آذربایجان - (baku expo center)

1403/03/12الی1403/03/13

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت نفت

نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

1349/10/11الی1349/10/11

مشاهده جزئیات