سطرنمایشگاهشروعپایانخدمات
1

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی و تجهیزات بیمارستانی اهواز ایران...

1402/09/28

1402/10/01

غرفه سازی

2

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی کیش ایران

1402/09/28

1402/10/01

غرفه سازی

3

نمایشگاه بین المللی دندان پزشکی ( EXPODENT ) هند دهلی نو مرکز نمایشگاهی Pragati Maidan...

1402/10/01

1402/10/03

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

4

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول...

1402/10/12

1402/10/15

غرفه سازی

5

نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی،تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول...

1402/10/12

1402/10/15

غرفه سازی

6

نمایشگاه بین المللی پزشکی و بهداشت ( HEALTH ASIA ) کراچی پاکستان مرکز نمایشگاهی کراچی...

1402/10/14

1402/10/16

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

7

نمایشگاه بین المللی صنعت داروسازی ( DUPHAT ) دبی امارات متحده عربی مرکز نمایشگاهی DWTC...

1402/10/19

1402/10/21

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

8

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی و مراقبت های بهداشتی (Arab Health) دبی امارات متحده عربی مرکز نمایشگا...

1402/11/09

1402/11/12

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

9

نمایشگاه بین المللی عینک میلان (MIDO) ایتالیا مرکز نمایشگاهی میلان...

1402/11/14

1402/11/16

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

10

نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی ( AEEDC ) دبی امارات متحده عربی مرکز نمایشگاهی DWTC...

1402/11/17

1402/11/19

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

نمایشگاه بین المللی پکن

1403/03/20الی1403/03/23

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

مرکز نمایشگاهی بین المللی سئول تهران

1402/10/12الی1402/10/15

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

نمایشگاه بین المللی کراچی (karachi expo centre)

1402/10/14الی1402/10/16

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

عربستان مرکز نمایشگاهی ریاض

1403/07/11الی1403/07/13

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

دبی امارات متحده عربی مرکز نمایشگاهی DWTC

1402/11/17الی1402/11/19

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

دبی امارات متحده عربی مرکز نمایشگاهی DWTC

1402/11/09الی1402/11/12

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی|نمایشگاه بین المللی صنعت دارو

دبی امارات متحده عربی مرکز نمایشگاهی DWTC

1402/10/19الی1402/10/21

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

نمایشگاه بین المللی مسکو

1402/09/13الی1402/09/17

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

نمایشگاه بین المللی روسیه مسکو

1402/09/13الی1402/09/16

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

نمایشگاه بین المللی مسکو

1402/09/13الی1402/09/17

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

شنزن چین مرکز نمایشگاهی Baoan

1403/06/08الی1403/06/10

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

نمایشگاه بین المللی دهلی نو (Pragati Maidan)

1402/10/01الی1402/10/03

مشاهده جزئیات