نمایشگاه بین المللی سلامتنمایشگاه بین المللی نمایشگاه تجهیزات و تاسیسات پزشکی

تقویم نمایشگاه بین المللی نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

تقویم و زمان برگزاری نمایشگاه های بین المللی نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی در سال 1403 - 1404

نمایشگاه بین المللی تجهیزات دندان پزشکی

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و محصولات دندانپزشکی شانگهای چین مرکز نمایشگاهی شانگهای

مرکز نمایشگاهی قدیم شانگهای

1403/07/23   الی   1404/07/25

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی بهداشتی و تندرستی

نمایشگاه بین المللی صنعت سلامت و بهداشت پکن چین (CIHIE)

نمایشگاه بین المللی پکن

1403/02/31   الی   1403/03/02

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تجهیزات دندان پزشکی

نمایشگاه بین المللی تجهیزات دندانپزشکی (Sino-Dental) پکن چین مرکز نمایشگاهی پکن

نمایشگاه بین المللی پکن

1403/03/20   الی   1403/03/23

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی کرمانشاه ایران

نمایشگاه بین المللی کرمانشاه

1403/05/02   الی   1403/05/05

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

نمايشگاه بين المللی پزشکی تبریز

نمایشگاه بین المللی تبریز

1403/06/06   الی   1403/06/09

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی بهداشتی و تندرستی

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی شنزن چین مرکز نمایشگاهی Baoan

شنزن چین مرکز نمایشگاهی Baoan

1403/06/08   الی   1403/06/10

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی پکن چین (CMEH)

نمایشگاه بین المللی پکن

1403/06/14   الی   1403/06/16

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

نمایشگاه بین المللی عینک، لنز و تجهیزات بینایی چین پکن (OPTICS)

نمایشگاه بین المللی پکن

1403/06/20   الی   1403/06/22

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تجهیزات آزمایشگاهی

نمایشگاه بین المللی تجهیزات آزمایشگاهی دبی (Arablab) امارات متحده عربی

مرکز تجارت جهانی دبی (DWTC)

1403/07/03   الی   1403/07/05

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی شانگهای چین (Medtec) مرکز نمایشگاهی DLG

شانگهای چین مرکز نمایشگاهی DLG

1403/07/04   الی   1403/07/06

مشاهده جزئیات