نمایشگاه بین المللی تجهیزات و ماشین آلات صنعتینمایشگاه بین المللی صنعتنمایشگاه بین المللی صنعت ماشین آلاتنمایشگاه بین المللی نمایشگاه بین اللملی اتوماسیون و خطوط تولید
سطر نمایشگاه شروع پایان خدمات
1

نمایشگاه بین المللی تجارت و صنعتی (ITIF ASIA) کراچی پاکستان مرکز نمایشگاهی کراچی...

1402/12/17

1402/12/19

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

2

نمايشگاه بین المللي ماشین آلات،اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق تبريز ايران...

1403/03/24

1403/03/27

غرفه سازی

3

نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی پکن چین ( AIAE ) مرکز نمایشگاهی پکن...

1403/03/30

1403/04/01

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

4

نمایشگاه بین المللی موتور شانگهای چین مرکز نمایشگاهی SNIEC

1403/04/23

1403/04/25

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

5

نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی گوانگژو چین ( CGMT ) مرکز نمایشگاهی کانتون...

1403/04/28

1403/04/30

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

6

نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی مشهد ایران

1403/05/01

1403/05/04

غرفه سازی

7

نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی و ماشین آلات کرمان ایران...

1403/05/11

1403/05/14

غرفه سازی

8

نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی و ماشین آلات صنعتی تهران ایران مرکز نمایشگاهی شهر آفتاب...

1403/06/01

1403/06/04

غرفه سازی

9

نمایشگاه بین المللی صنعتی خدمات و فناوری دمشق سوریه مرکز نمایشگاهی دمشق...

1403/07/21

1403/07/24

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

10

نمایشگاه بین المللی صنعت اهواز ایران

1403/08/04

1403/08/07

غرفه سازی

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و ماشین آلات صنعتی

نمایشگاه بین المللی اهواز

1403/08/04الی1403/08/07

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و ماشین آلات صنعتی

نمایشگاه بین المللی تهران، مرکز نمایشگاهی سئول

1403/08/13الی1403/08/16

مشاهده جزئیات