نمایشگاه بین المللی صنعت ریسندگی و بافندگینمایشگاه بین المللی فرش دست بافنمایشگاه بین المللی فرش ماشینینمایشگاه بین المللی ماشین آلات نساجی و بافندگینمایشگاه بین المللی نمایشگاه نساجی, منسوجات خانگی, پارچه

تقویم نمایشگاه بین المللی نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی

تقویم و زمان برگزاری نمایشگاه های بین المللی نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی در سال 1403 - 1404

نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی

نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی، موکت، پرده و کفپوش شیراز ایران

نمایشگاه بین‌المللی شیراز

1403/03/08   الی   1403/03/11

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی فرش دست باف

نمایشگاه بین المللی فرش و تابلو فرش کرمانشاه ایران

نمایشگاه بین المللی کرمانشاه

1403/04/12   الی   1403/04/15

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت ریسندگی و بافندگی

نمایشگاه تخصصی صنعت نساجی اصفهان

نمایشگاه بین المللی اصفهان

1403/04/14   الی   1403/04/17

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی

نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی، موکت و دیوارپوش تهران ایران مرکز نمایشگاهی شهر آفتاب

نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب تهران

1403/06/28   الی   1403/06/31

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی

نمایشگاه بین المللی کف پوش ها، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول

نمایشگاه بین المللی تهران، مرکز نمایشگاهی سئول

1403/07/23   الی   1403/07/26

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت ریسندگی و بافندگی

نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی، موکت و کفپوش مشهد ایران

نمایشگاه بین‌المللی مشهد

1403/10/25   الی   1403/10/28

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی فرش دست باف

نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی، موکت و کفپوش تبریز ایران

نمایشگاه بین المللی تبریز

1403/11/23   الی   1403/11/26

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت ریسندگی و بافندگی

نمایشگاه منسوجات و تجهیزات سرویس خواب تبریز ایران

نمایشگاه بین المللی تبریز

1403/12/20   الی   1403/12/29

مشاهده جزئیات