سطرنمایشگاهشروعپایانخدمات
1

نمایشگاه بین المللی انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی ( OGExpo ) اربیل عراق مرکز نمایشگاهی اربیل...

1402/09/25

1402/09/27

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

2

نمایشگاه بین المللی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی اهواز ایران

1402/10/24

1402/10/27

غرفه سازی

3

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و صنایع پتروشیمی کیش ایران

1402/11/09

1402/11/11

غرفه سازی

4

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز دمشق سوریه ( SOG ) مرکز نمایشگاهی دمشق...

1402/12/11

1402/12/14

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

5

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز و پتروشیمی ( CIPPE ) پکن چین مرکز نمایشگاهی پکن...

1403/01/06

1403/01/08

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

6

نمایشگاه بین المللی صنعت نفت و گاز روسیه مسکو مرکز نمایشگاهی مسکو...

1403/01/27

1403/01/30

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

7

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز (CASPIAN OIL & GAS) آذربایجان باکو...

1403/03/11

1403/03/13

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

8

نمایشگاه بین المللی نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول...

1403/04/23

1403/04/26

غرفه سازی

نمایشگاه بین المللی صنعت نفت

نمایشگاه بین المللی پکن

1403/01/06الی1403/01/08

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت نفت

نمایشگاه بین المللی مسکو

1403/01/27الی1403/01/30

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت نفت

دمشق سوریه مرکز نمایشگاهی دمشق

1402/12/11الی1402/12/14

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت نفت

مرکز نمایشگاهی اربیل

1402/09/25الی1402/09/27

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت نفت

نمایشگاه بین المللی باکو آذربایجان - (baku expo center)

1403/03/11الی1403/03/13

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت نفت

نمایشگاه بین المللی اهواز

1402/10/24الی1402/10/27

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی انرژی|نمایشگاه بین المللی صنعت نفت

نمایشگاه بین المللی کیش

1402/11/09الی1402/11/11

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت نفت

ایران تهران مرکز نمایشگاهی سئول

1403/04/23الی1403/04/26

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت پتروشیمی|نمایشگاه بین المللی صنعت نفت

نمایشگاه بین المللی شیراز

1402/07/16الی1402/07/19

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت پتروشیمی|نمایشگاه بین المللی صنعت نفت

نمایشگاه بین المللی استانبول - Tuyap Fair Center

-الی-

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت نفت

نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

-الی-

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت نفت

نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب

-الی-

مشاهده جزئیات