نمایشگاه بین المللی شکار، ماهیگیری، ماجراجویی و حمل و نقل آبی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی شکار، ماهیگیری، ماجراجویی و حمل و نقل آبی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی شکار، ماهیگیری، ماجراجویی و حمل و نقل آبی روسیه مسکو

۱۷ شهریور ۱۴۰۱ (2022/09/08)
۲۰ شهریور ۱۴۰۱ (2022/09/11)
نمایشگاه بین المللی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی شکار، ماهیگیری، ماجراجویی و حمل و نقل آبی روسیه مسکو

برگزاری نمایشگاه بین المللی شکار، ماهیگیری، ماجراجویی و حمل و نقل آبی روسیه مسکو از 17 الی 20 شهریور 1401 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی شکار، ماهیگیری، ماجراجویی و حمل و نقل آبی روسیه مسکو

ثبت نام جهت ارائه محصول در  نمایشگاه بین المللی شکار، ماهیگیری، ماجراجویی و حمل و نقل آبی روسیه مسکو

 

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی