نمايشگاه تخصصي صادراتي فرش دستباف اصفهان

نمايشگاه تخصصي صادراتي فرش دستباف اصفهان

نمايشگاه تخصصي صادراتي فرش دستباف اصفهان

۲۱ آذر ۱۴۰۰ (2021/12/12)
۲۶ آذر ۱۴۰۰ (2021/12/17)
نمایشگاه بین المللی اصفهان
8.700 مترمربع
141 تولید کننده فعال

نمايشگاه تخصصي صادراتي فرش دستباف اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمايشگاه تخصصي صادراتي فرش دستباف اصفهان از تاریخ 21 الی 26 آذر 1400 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمايشگاه تخصصي صادراتي فرش دستباف اصفهان

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی تخصصي صادراتي فرش دستباف اصفهان

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی