نمايشگاه تخصصي صادراتي فرش دستباف اصفهان

نمايشگاه تخصصي صادراتي فرش دستباف اصفهان

نمايشگاه تخصصي صادراتي فرش دستباف اصفهان

۲۰ آذر ۱۳۹۷ (2018/12/11)
۲۵ آذر ۱۳۹۷ (2018/12/16)
نمایشگاه بین المللی اصفهان
15:00 الی 21:00
9.000 مترمربع
150 تولید کننده فعال

نمايشگاه تخصصي صادراتي فرش دستباف اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمايشگاه تخصصي صادراتي فرش دستباف اصفهان بیست و یکمین دوره از تاریخ 20 الی 25 آذر 1397 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام شد.

ثبت نام در نمايشگاه تخصصي صادراتي فرش دستباف اصفهان بیست و یکمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمايشگاه تخصصي صادراتي فرش دستباف اصفهان بیست و یکمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی