4
نمايشگاه تخصصي صادراتي فرش دستباف اصفهان

نمايشگاه تخصصي صادراتي فرش دستباف اصفهان

نمايشگاه تخصصي صادراتي فرش دستباف اصفهان

۲۹ دی ۱۴۰۰ (2022/01/19)
۴ بهمن ۱۴۰۰ (2022/01/24)
نمایشگاه بین المللی اصفهان
8.700 مترمربع
141 تولید کننده فعال

نمايشگاه تخصصي صادراتي فرش دستباف اصفهان

برگزاری نمايشگاه تخصصي صادراتي فرش دستباف اصفهان از تاریخ 29 دی الی 4 بهمن 1400 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام خواهد شد.

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی تخصصي صادراتي فرش دستباف اصفهان

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی