نمایشگاه بین المللی اتوماسیون و ربات میلان (BIMU )

نمایشگاه بین المللی اتوماسیون و ربات میلان (BIMU )

نمایشگاه بین المللی اتوماسیون و ربات میلان (BIMU )

۱۷ مهر ۱۳۹۷ (2018/10/09)
۲۱ مهر ۱۳۹۷ (2018/10/13)
نمایشگاه بین المللی میلان

نمایشگاه بین المللی اتوماسیون و ربات میلان (BIMU )

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ،‌ نمایشگاه اتوماسیون و ربات میلان از 17 الی 21 مهر 1397 در نمایشگاه بین المللی میلان برگزار شد.

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی