4
نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد

نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد

نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد

۱۵ تیر ۱۴۰۱ (2022/07/06)
۱۸ تیر ۱۴۰۱ (2022/07/09)
نمایشگاه بین المللی مشهد
64 شرکت
دسترسی موضوعی
الکترونیک و مهندسی برق

نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد از تاریخ 15 تا 18 تیر 1401 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی