نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد سیزدهمین دوره

نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد سیزدهمین دوره

نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد سیزدهمین دوره

۲۰ تیر ۱۳۹۷ (2018/07/11)
۲۳ تیر ۱۳۹۷ (2018/07/14)
نمایشگاه بین المللی مشهد
70 شرکت

نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد سیزدهمین دوره

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد سیزدهمین دوره از تاریخ 20 تا 23 تیر 1397 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد سیزدهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد سیزدهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی