نمایشگاه بین المللی تخصصی نفت و گاز فراساحل شهرآفتاب

نمایشگاه بین المللی تخصصی نفت و گاز فراساحل شهرآفتاب

نمایشگاه بین المللی تخصصی نفت و گاز فراساحل شهرآفتاب

۲۵ مهر ۱۳۹۷ (2018/10/17)
۲۷ مهر ۱۳۹۷ (2018/10/19)
نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب

نمایشگاه بین المللی تخصصی نفت و گاز فراساحل شهرآفتاب

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی نفت و گاز فراساحل شهرآفتاب از تاریخ 25 الی 27 مهر 1397 در نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب انجام شد.

ثبت نام در اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی نفت و گاز فراساحل شهرآفتاب

غرفه سازی در اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی نفت و گاز فراساحل شهرآفتاب

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی