4
نمایشگاه بین المللی تخصصی پوشاک تهران

نمایشگاه بین المللی تخصصی پوشاک تهران

نمایشگاه بین المللی تخصصی پوشاک تهران

۲۹ مهر ۱۴۰۱ (2022/10/21)
۲ آبان ۱۴۰۱ (2022/10/24)
نمایشگاه بین المللی تهران
4100 مترمربع
50 شرکت داخلی

نمایشگاه بین المللی تخصصی پوشاک تهران

برگزاری نمایشگاه بین المللی تخصصی پوشاک تهران از تاریخ 29 مهر الی 2 آبان 1401 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی تخصصی پوشاک تهران

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی