4
نمایشگاه بین المللی تخصصی پوشاک تهران

نمایشگاه بین المللی تخصصی پوشاک تهران

نمایشگاه بین المللی تخصصی پوشاک تهران

۲۳ مهر ۱۴۰۲ (2023/10/15)
۲۶ مهر ۱۴۰۲ (2023/10/18)
نمایشگاه بین المللی تهران
4100 مترمربع
50 شرکت داخلی

نمایشگاه بین المللی تخصصی پوشاک تهران

برگزاری نمایشگاه بین المللی تخصصی پوشاک تهران از تاریخ 23 الی 27 مهر 1402 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی تخصصی پوشاک تهران

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی