نمایشگاه بین المللی تخصصی پوشاک تهران

نمایشگاه بین المللی تخصصی پوشاک تهران

نمایشگاه بین المللی تخصصی پوشاک تهران

۱۴ آذر ۱۴۰۰ (2021/12/05)
۱۷ آذر ۱۴۰۰ (2021/12/08)
نمایشگاه بین المللی تهران
4100 مترمربع
50 شرکت داخلی

نمایشگاه بین المللی تخصصی پوشاک تهران

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی تخصصی پوشاک تهران از تاریخ 14 الی 17 آذر 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی تخصصی پوشاک تهران

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی تخصصی پوشاک تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی