نمایشگاه بین المللی تخصصی پوشاک تهران

نمایشگاه بین المللی تخصصی پوشاک تهران

نمایشگاه بین المللی تخصصی پوشاک تهران

۱۱ آذر ۱۳۹۷ (2018/12/02)
۱۴ آذر ۱۳۹۷ (2018/12/05)
نمایشگاه بین المللی تهران
9:00 الی 17:00
4492 مترمربع
56 شرکت داخلی
سالن های 38A و 38B

نمایشگاه بین المللی تخصصی پوشاک تهران

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی تخصصی پوشاک تهران ششمین دوره از تاریخ 11 الی 14 آذر 1397 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی تخصصی پوشاک تهران ششمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی تخصصی پوشاک تهران ششمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی