4
نمایشگاه بین المللی تولید الکترونیک، اتوماسیون صنعتی و صنعت لیزر شنزن چین

نمایشگاه بین المللی تولید الکترونیک، اتوماسیون صنعتی و صنعت لیزر شنزن چین

نمایشگاه بین المللی تولید الکترونیک، اتوماسیون صنعتی و صنعت لیزر شنزن چین

۵ آبان ۱۴۰۱ (2022/10/27)
۷ آبان ۱۴۰۱ (2022/10/29)
مرکز نمایشگاهی شنزن چین

نمایشگاه بین المللی تولید الکترونیک، اتوماسیون صنعتی و صنعت لیزر شنزن چین

نمایشگاه بین المللی تولید الکترونیک، اتوماسیون صنعتی و صنعت لیزر شنزن چین، در تاریخ 5 الی 7 آبان 1401 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های چین در شنزن انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی تولید الکترونیک، اتوماسیون صنعتی و صنعت لیزر شنزن چین

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی تولید الکترونیک، اتوماسیون صنعتی و صنعت لیزر شنزن چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی