نمایشگاه بین المللی جامع دریایی تهران

نمایشگاه بین المللی جامع دریایی تهران

نمایشگاه بین المللی جامع دریایی تهران

۴ بهمن ۱۳۹۶ (2018/01/24)
۷ بهمن ۱۳۹۶ (2018/01/27)
نمایشگاه بین المللی تهران
10.000 مترمربع
70 شرکت ایرانی، 15 شرکت بین المللی و 23 شرکت خارجی

نمایشگاه بین المللی جامع دریایی تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، اولین نمایشگاه بین المللی جامع دریایی ایران از تاریخ 4 الی 7 بهمن 1396 در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار گردید.

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی