نمایشگاه بین المللی سیستم های ناوبری، فن آوری ها و خدمات روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی سیستم های ناوبری، فن آوری ها و خدمات روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی سیستم های ناوبری، فن آوری ها و خدمات روسیه مسکو

۲۵ خرداد ۱۴۰۰ (2021/06/15)
۲۸ خرداد ۱۴۰۰ (2021/06/18)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی سیستم های ناوبری، فن آوری ها و خدمات روسیه مسکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی سیستم های ناوبری، فن آوری ها و خدمات روسیه مسکو از 25 الی 28 خرداد 1400 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی سیستم های ناوبری، فن آوری ها و خدمات روسیه مسکو

شرکت در نمایشگاه بین المللی سیستم های ناوبری، فن آوری ها و خدمات روسیه مسکو

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی