نمایشگاه بین المللی شبکه گاز و برق ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

نمایشگاه بین المللی شبکه گاز و برق ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

نمایشگاه بین المللی شبکه گاز و برق ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

۸ فروردین ۱۳۹۸ (2019/03/28)
۱۰ فروردین ۱۳۹۸ (2019/03/30)
نمایشگاه بین المللی استانبول - Tuyap Fair Center
10:00 الی 19:00

نمایشگاه بین المللی شبکه گاز و برق ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی شبکه گاز و برق ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center) از 8 الی 10 فروردین 1398 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

جهت بازدید (تهیه بلیط نمایشگاه) نمایشگاه بین المللی شبکه گاز و برق ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center) اینجا کلیک کنید

بازدید از نمایشگاه بین المللی شبکه گاز و برق ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی شبکه گاز و برق ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center) (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی