4
نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی کیش

نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی کیش

نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی کیش

۲۵ آذر ۱۴۰۱ (2022/12/16)
۲۸ آذر ۱۴۰۱ (2022/12/19)
نمایشگاه بین المللی کیش
7.000 مترمربع
96 غرفه
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه کیش
کشتیرانی و صنایع دریایی

نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی کیش

برگزاری نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی ایران کیش از 25 الی 28 آذر 1401 در نمایشگاه بین المللی کیش انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی ایران کیش

ثبت نام جهت ارائه محصول در  نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی ایران کیش

 

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی