نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی کیش

نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی کیش

نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی کیش

۲۱ آذر ۱۳۹۶ (2017/12/12)
۲۳ آذر ۱۳۹۶ (2017/12/14)
نمایشگاه بین المللی کیش
7.500 مترمربع
100 غرفه

نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی کیش

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی از تاریخ 21 الی 23 آذر 1396 در نمایشگاه بین المللی کیش برگزار گردید.

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی