نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی گوانگژو

نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی گوانگژو

نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی گوانگژو

۲۱ آذر ۱۳۹۷ (2018/12/12)
۲۳ آذر ۱۳۹۷ (2018/12/14)
نمایشگاه بین المللی گوانگژو

نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی گوانگژو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی گوانگژو از 21 الی 23 آذر 1397 در نمایشگاه بین المللی گوانگژو انجام شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی گوانگژو

شرکت در نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی گوانگژو و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی