نمایشگاه بین المللی چوب ماشین آلات، تجهیزات و فن آوری، صنایع چوب و مبلمان روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی چوب ماشین آلات، تجهیزات و فن آوری، صنایع چوب و مبلمان روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی چوب ماشین آلات، تجهیزات و فن آوری، صنایع چوب و مبلمان روسیه مسکو

۲۱ شهریور ۱۴۰۱ (2022/09/12)
۲۴ شهریور ۱۴۰۱ (2022/09/15)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی چوب ماشین آلات، تجهیزات و فن آوری، صنایع چوب و مبلمان روسیه مسکو

برگزاری نمایشگاه بین المللی چوب ماشین آلات، تجهیزات و فن آوری، صنایع چوب و مبلمان روسیه مسکو از 21 الی 24 شهریور 1401 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی چوب ماشین آلات، تجهیزات و فن آوری، صنایع چوب و مبلمان روسیه مسکو

ثبت نام جهت ارائه محصول در  نمایشگاه بین المللی چوب ماشین آلات، تجهیزات و فن آوری، صنایع چوب و مبلمان روسیه مسکو

 

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی