نمایشگاه بین المللی صنعت برق اصفهان

نمایشگاه بین المللی صنعت برق اصفهان

نمایشگاه بین المللی صنعت برق اصفهان

۴ مرداد ۱۴۰۰ (2021/07/26)
۸ مرداد ۱۴۰۰ (2021/07/30)
نمایشگاه بین المللی اصفهان
9.000 مترمربع
140 شرکت

نمایشگاه بین المللی صنعت برق اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت برق اصفهان از تاریخ 4 الی 8 مرداد 1400 در نمایشگاه بین المللی اصفهان برگزار خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی بین المللی صنعت برق اصفهان

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی صنعت برق اصفهان

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی