4
نمایشگاه بین المللی صنعت برق اصفهان

نمایشگاه بین المللی صنعت برق اصفهان

نمایشگاه بین المللی صنعت برق اصفهان

۴ مرداد ۱۴۰۰ (2021/07/26)
۸ مرداد ۱۴۰۰ (2021/07/30)
نمایشگاه بین المللی اصفهان
9.000 مترمربع
140 شرکت

نمایشگاه بین المللی صنعت برق اصفهان

برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت برق اصفهان از تاریخ 4 الی 8 مرداد 1400 در نمایشگاه بین المللی اصفهان برگزار خواهد شد.

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی صنعت برق اصفهان

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی