نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران

نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران

نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران

۱۱ آبان ۱۳۹۷ (2018/11/02)
۱۴ آبان ۱۳۹۷ (2018/11/05)
نمایشگاه بین المللی تهران
9 الی 17
18.367 مترمربع
354 شرکت داخلی - 68 شرکت خارجی
سالن‌های 40،38B،38،35،31،7،6و44

نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران هجدهمین دوره از تاریخ 11 الی 14 آبان 1397 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران هجدهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران هجدهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی