نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران

نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران

نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران

۷ آبان ۱۴۰۰ (2021/10/29)
۱۰ آبان ۱۴۰۰ (2021/11/01)
نمایشگاه بین المللی تهران
18.000 مترمربع
324 شرکت داخلی

نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران از تاریخ 7 الی 10 آبان 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی