نمایشگاه بین المللی صنعت تولید ترکیه استانبول (Tuyap Fair center)

نمایشگاه بین المللی صنعت تولید ترکیه استانبول (Tuyap Fair center)

نمایشگاه بین المللی صنعت تولید ترکیه استانبول (Tuyap Fair center)

۲۰ اسفند ۱۳۹۹ (2021/03/10)
۲۳ اسفند ۱۳۹۹ (2021/03/13)

نمایشگاه بین المللی صنعت تولید ترکیه استانبول (Tuyap Fair center)

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت تولید ترکیه استانبول (WIN EURASIA) از 20 الی 23 اسفند 1399 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعت تولید ترکیه استانبول

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی صنعت تولید ترکیه استانبول

 

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی