نمایشگاه بین المللی غواصی پاریس

نمایشگاه بین المللی غواصی پاریس

نمایشگاه بین المللی غواصی پاریس

۲۱ دی ۱۳۹۷ (2019/01/11)
۲۴ دی ۱۳۹۷ (2019/01/14)
نمایشگاه بین المللی پاریس

نمایشگاه بین المللی غواصی پاریس

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی غواصی پاریس از 21 الی 24 دی 1397 در نمایشگاه بین المللی پاریس انجام شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی غواصی پاریس

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی غواصی پاریس (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی